Használati feltételek

A https://inki.tech/ weboldalon és annak aloldalain elérhető információk elérésével, böngészésével és használatával Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Ha nem ért egyet jelen feltételek bármelyik részével, kérjük, ne használja weboldalunkat. Kérjük, hogy weboldalunk használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a dokumentumot. Tájékoztatjuk, hogy az oldal használatának folytatásával Ön hallgatólagosan elfogadja az általunk végrehajtott változtatásokat. Így a Vállalat fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés és indoklás nélkül módosítsa és frissítse ezt a dokumentumot, valamint az oldalon található információkat.

1. Szolgáltatások leírása

A https://inki.tech/ weboldal általános információkat tartalmaz a Vállalatról, valamint az Ön által igénybe vehető szolgáltatások informatív bemutatását abban az esetben, ha Ön szerződéses jogviszonyba lép a Társasággal. Nem garantáljuk az információk pontosságát, és nem vállalunk felelősséget a weboldalon esetlegesen előforduló hibákért, de minden tőlünk telhetőt megteszünk azok helyességének megőrzése érdekében.

A szerződéskötéshez, valamint az azt követő szakmai kapcsolatok fejlesztéséhez szükséges információk/dokumentumok közlése, továbbítása írásban történik a partners@inki.tech e-mail címen.

Cégünk nem fogja kérni az Ön előfizetését vagy információ szolgáltatást portálokon, platformokon, kizárólag a kért e-mail címeken keresztül, a weboldalunkon lévő űrlapon vagy más, Önnel kifejezetten egyeztetett módon.

2. Szellemi tulajdonjogok

A https://inki.tech/ weboldal teljes tartalma, beleértve, de nem kizárólagosan annak grafikai elemeit, szöveges formátumú tartalmat, adott esetben publikált cikkeket, képeket stb., a Társaság tulajdonát képezi és a A szellemi tulajdonjogokra vonatkozó jogszabályok, minden kapcsolódó jog fenntartva.

A https://inki.tech/ weboldalon közölt információk általános érdekűek és ingyenesek, azzal a céllal, hogy segítsék a felhasználókat a weboldal egyszerű és gyors elérésében. „Felhasználó” alatt minden olyan természetes/jogi személy értendő, aki hozzáfér a https://inki.tech/ weboldalhoz.

Tilos a jelen weboldalon található információkat és anyagokat – azok típusától és megjelenítési területétől függetlenül – bármilyen módon másolni, reprodukálni, közzétenni, forgalmazni vagy terjeszteni a Társaság kifejezett írásos hozzájárulása nélkül. Bármilyen jogosulatlan használatot törvény szankcionál. Megállapodásunkat erre vonatkozó, céljának megjelölésével kéréssel szerezheti meg, amelyet a partners@inki.tech e-mail címre küld el. Továbbá, amennyiben tudomása van a fenti tilalmak harmadik fél általi megszegéséről, kérjük, tájékoztasson erről bennünket.

3. Korlátolt felelősség

A Társaság kötelezettséget vállal az Ön személyes adatainak védelmére az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 számú, az egyéneknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletének megfelelően, a 95/46/EK irányelv („GDPR”) hatályon kívül helyezése.

A felhasználók kötelesek a https://inki.tech/ oldalt a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, saját felelősségükre használni.

A weboldal adminisztrátora és a potenciális kihelyezett tárhelyszolgáltatók törekednek arra, hogy a weboldalon közzétett információk mindenkor teljesek és pontosak legyenek. Cégünk azonban nem vállal felelősséget az esetlegesen előforduló hibákért, de igyekszik azokat mielőbb kijavítani.

Társaságunk megtette a szükséges intézkedéseket a weboldal biztonsága érdekében. Mindazonáltal nem tudjuk garantálni a webhely felhasználóinak, hogy az általa tárolt szerverek vagy az elküldött e-mailek nem tartalmaznak vírusokat vagy más potenciálisan káros elemeket , vonalak összeomlását, megszakítását, egyéb, rajtunk kívül álló elemeket és így tovább. Így a weboldal használata az Ön felelősségére történik. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy telepítsen egy vírusirtó programot és/vagy más megfelelő biztonsági rendszert.

Cégünk nem vállal felelősséget a https://inki.tech/ oldalról szóló promóciós anyagokért, reklámokért, amelyeket harmadik felek weboldalain tesznek közzé, és amelyeket Ön, mint felhasználó kéretlenül találhat. Ezenkívül Ön, mint felhasználó, nem használhatja a webhelyet vírusok vagy káros elemek szándékos bejuttatása céljából, valamint nem kísérelheti meg illetéktelen hozzáférést szerezni a webhelyet üzemeltető szerverhez vagy szerverhez, adatbázishoz, számítógéphez kapcsolódóan. a https://inki.tech/ weboldalon. Önnek nincs engedélye arra, hogy megtámadja ezt az oldalt, vagy hozzáférjen az azon található információkhoz. Ha Ön megszegi ezeket a korlátozásokat, a mulasztást jelenteni kell az illetékes hatóságnak a megfelelő szankciók alkalmazása érdekében.

A kétségek elkerülése érdekében Ön, mint felhasználó, kifejezetten mentesíti a weboldal adminisztrátorát minden olyan felelősség, jogi vagy bíróságon kívüli cselekmény alól, amely a weboldal téves , helytelen vagy csalással szerzett használatán alapulhat (Cégünk akaratától/szándékától függetlenül). Valamint vis maior (műszaki berendezés hibája, vírus, kezelői hiba, szoftver hibás működése a webhellyel kapcsolatban, internetkapcsolat hiánya stb.) esetén a weboldal adminisztrátora, valamint alkalmazottai, képviselői mentesülnek a felelősség alól.

4. Hivatkozás más webhelyekkel

A https://inki.tech/ weboldalunk tartalmazhat hivatkozásokat más weboldalakra, amelyeket a Vállalat hasznosnak tart az oldal tartalmával kapcsolatban, és amelyek nem tartoznak ellenőrzése vagy útmutatása alá. Ezen hivatkozások vagy hivatkozások használata esetén az adott oldalaknak megfelelő általános használati feltételek érvényesek.

5. Alkalmazandó jog és viták

A https://inki.tech/ használata, az Általános Szerződési Feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat és a Cookie-szabályzat, a Vállalkozással kötött szerződések, valamint a köztünk fennálló kapcsolattal kapcsolatos egyéb dokumentumok/műveletek elfogadása és a felhasználóra a román jog az irányadó.

A weboldal használatából eredő vagy azzal kapcsolatos vitákat Románia illetékes bíróságai elé kell terjeszteni.

Kapcsolat

Időpontfoglalás

Egyik szakértőnk hamarosan felveszi veled a kapcsolatot.

Helló az én nevem

Cégem adószáma

bejegyezve itt

Az INKI-ről a szereztem tudomást

Szeretném megtudni

Az én email címem

Az én telefonszámom

Egyedi megoldást keresel egy meglévő flotta számára? Különleges támogatási igényed van? Szereted az INKI-t, és van egy kreatív ötleted, hogyan lehetne velünk együttműködni?

Egyeztess egy megbeszélést az egyik üzletfejlesztési munkatársunkkal.

Időpontfoglalás